Od pewnego momentu, coraz większa liczba osób, zdecydowana jest na poszukiwanie odpowiedniej pomocy ze strony psychologa, czy też psychiatry. Niezmiernie istotne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, czym taki własne specjalista powinien się wyróżniać. Niezwykle istotne okazują się być zarówno odpowiednie kwalifikacje zawodowe jak też i tak zwane kompetencje miękkie. Podstawowym uprawnieniem, aby możliwe było legalne wykonywanie zawodu psychologa, okazują się być ukończone studia magisterskie z tego właśnie zakresu.

Po czym poznać dobrego psychologa?

Jak się jednak okazuje, dobry psycholog, nie powinien się opierać na takich podstawowych kwalifikacjach, ale powinien przez cały okres swojej zawodowej drogi, dążyć do ich poszerzenia. Pozwalają na to oczywiście odpowiedniego rodzaju kursy, sympozja, czy też i konferencje, w których psycholog może brać udział przez cały okres swojej drogi zawodowej. Z pewnością również, dobrego psychologa można bardzo łatwo rozpoznać, na podstawie posiadanych przez niego certyfikatów. Te, które okazują się mieć zdecydowanie największe znaczenie, nazywane są certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nawet najbardziej robiące wrażenie kompetencje okażą się niewystarczające, bez posiadania odpowiedniego typu kompetencji miękkich, którym powinien się wyróżniać dobry psycholog – ostrów jest tym miastem, gdzie można go znaleźć zdecydowanie najłatwiej. Do tych kompetencji miękkich, o zdecydowanie największym znaczeniu, można zaliczyć na przykład empatię. Okazuje się mieć ona szczególnie istotne znaczenie, pozwalając przede wszystkim na odpowiednie wczucie się w aktualna sytuację, jak również i ogólny stan pacjenta.

ustawienia hellingrenowskieDobry psycholog to jednak również i taki, który jest wiarygodny jako specjalista. Powinien mieć on w sobie naturalną umiejętność wzbudzania nadziei w swoich pacjentach, co okazuje się mieć kluczowe znaczenie dla podejmowania przez niego samodzielnych prób w kierunku poprawy swojej sytuacji życiowej. W obecnym czasie, coraz bardziej istotną rolę zaczynają odgrywać specjaliści, szczególnie tacy, jak psychologowie, czy też psychiatrzy. Jak się okazuje, aby znaleźć tego najbardziej odpowiedniego, z pewnością należy zwrócić uwagę na szereg bardzo ważnych czynników, które mogą świadczyć o skuteczności ich pracy. Chodzi tutaj zarówno o różnego rodzaju kompetencje zawodowe, jak i te wynikającego z różnego rodzaju cech osobowościowych, czyli o kompetencje miękkie. Te, mają największy wpływ na możliwość szybkiego nawiązania kontaktu z danym pacjentem.