• Post author:
  • Post category:Zdrowie

Syndrom DDA (dorosłych dzieci alkoholików), jak wskazuje nazwa, dotyczy osób, które wychowywały się w rodzinie, w której niektórzy członkowie są uzależnieni od alkoholu. Wpływ warunków, w których przyszło im dorastać, odciska piętno na ich dorosłym życiu. Brak akceptacji ze strony najbliższych osób, tj. rodziców objawia się niskim poczuciem własnej wartości, a także problemami z nawiązywaniem zdrowych relacji międzyludzkich.

Przezwyciężanie syndromu DDA

ddaDzieciom alkoholików przypisuje się jeden z czterech typów ról, wśród których wymienić można: bohatera, kozła ofiarnego, maskotę i dziecko niewidzialne. Pierwsza z nich polega na tym, że dziecko przejmuje obowiązki rodziców, którzy zaniedbują je z powodu nadużywania alkoholu. Bliscy odczuwają dumę z powodu tego, jak radzi sobie ich potomstwo. Dziecko jednak ma niską samoocenę i pozostaje samotne, ponieważ z nikim nie może podzielić się swoimi problemami. Z kolei na koźle ofiarnym skupia się cała uwaga po to, aby odciągnąć ją od prawdziwych problemów, z którymi boryka się jego rodzina. Uznawany jest za odpowiedzialnego za wszelkie kłopoty, ponieważ przynosi wstyd rodzinie. Takie dziecko zazwyczaj jest poniżane i stosuje się wobec niego przemoc fizyczną. Przekłada się to na problemy w nauce i skłonność do popadania w nałogi, a ponadto zachowuje się on agresywnie i wulgarnie. Natomiast zadaniem maskotki jest wywieranie dobrego wpływu na alkoholika, które zazwyczaj polega na uspokajaniu będącego pod wpływem rodzica. Dziecko odczuwa strach przed powierzonym mu zadaniem, jednak gdy nie musi się z niego wywiązywać, towarzyszy mu poczucie pustki i odrzucenia.

ddaDziecko niewidzialne jest zdane samo na siebie ? nie angażuje się w życie rodzinne, stara się nie sprawiać żadnych problemów. Dlatego też jest bardzo samotne i czuje, że nie zasługuje na niczyją uwagę, co w przyszłości utrudnia nawiązywanie interakcji społecznych. Dorosłe dzieci alkoholików nie potrafią odnaleźć się w roli rodzica, dlatego też często całkowicie rezygnują z zakładania rodziny. Obawiają się, że mogłyby skrzywdzić bliskich, ponieważ powracają do nich wspomnienia z własnego dzieciństwa. Nie są w stanie rozmawiać z własnym potomstwem ani ocenić, czy nie dzieje się u niego coś złego. Zdarza się też tak, że dziecko wyzwala w nich niepohamowaną agresję, dlatego krzyczą na nie, grożą mu lub nawet biją, mimo iż wiedzą, że ono nie zawiniło. Dlatego też wskazana jest terapia – leczenie DDA we Wrocławiu opiera się przede wszystkim na uświadomieniu sobie własnych trudności i zrozumieniu ich genezy.

Dorosłe dzieci alkoholików są cztery razy bardziej narażone na uzależnienie od alkoholu niż osoby, które dorastały w innych warunkach. Jednak nie oznacza to, że muszą one ulec nałogowi. Wszystko zależy od stylu życia, jaki prowadzą, kondycji psychicznej, a także pozostałego otoczenia.