• Post author:
  • Post category:Zdrowie

Depresja ? słowo, które zdaje się, spowszedniało, choć zdecydowanie nie powinno. W życiu codziennym często używane jest, by określić chwilowy smutek, chandrę, spadek nastroju. Depresja to jednak jedna z poważniejszych chorób i wielkie wyzwanie dla lekarzy w XXI wieku.

Efektywne leczenie depresji

depresja Świadomość społeczna na temat ważności zdrowia psychicznego rośnie, ale nadal wymaga pracy. Co zrobić, gdy zaobserwuje się objawy choroby u kogoś z bliskiego otoczenia? Depresja jest zaburzeniem psychicznym o ogromnym wachlarzu objawów. Istnieje też wiele rodzajów tej choroby m.in. reaktywna, endogenna, maskowana, poporodowa, czy lękowa. Bez względu na jej rodzaj jednak, aby mówić o depresji, spełniony musi być przynajmniej jeden z dwóch warunków. Są nimi trwający co najmniej dwa tygodnie, utrzymujący się każdego dnia, przez większość czasu obniżony nastrój lub/ i zaniedbanie czynności codziennych, łącznie z higieną i troską o ubiór. Osoba dotknięta tym zaburzeniem nie widzi nadziei, a niskie poczucie własnej wartości powoduje, że leczenie wydaje się bezsensu. Winą za swój stan obarcza siebie, a nie chorobę. Wiele osób dotyka obecnie depresja – skuteczne leczenie w Poznaniu, czy też w mniejszym mieście jest dostępne. Gdy pojawia się chęć sięgnięcia po pomoc, nie ma znaczenia skąd się pochodzi.

depresja Udanie się po pomoc, właściwy dobór terapii może odmienić życie o 180 stopni. Podstawą leczenia depresji jest psychoterapia, ale często też farmakologia. Psychiatra lub psycholog będą najlepszymi osobami do wstępnej oceny stanu i dalszego pokierowania chorego. Trzeba jednak zrobić ten pierwszy, najtrudniejszy krok i po pomoc sięgnąć. Pomocne może być otoczenie chorego. Aby jednak nie zaszkodzić, trzeba wiedzieć, jak z osobą dotkniętą depresją rozmawiać. Przede wszystkim należy pamiętać, że depresja nie jest wyborem. Nie można po prostu wziąć się w garść, zmienić myślenia. Podawanie za przykład gorszego losu innych może jeszcze pogłębić poczucie beznadziei w zaburzonym. Ten, kto chce pomóc, musi przede wszystkim spokojnie namówić chorego na wizytę u specjalisty i trwać przy nim w procesie zdrowienia. Możliwość oparcia na bliskich jest nieoceniona w procesie wychodzenia z depresji. Wartościowe jest też uaktywnianie chorej osoby ? propozycje wspólnego spędzania czasu musza być jednak wyważone i nienachalne. Depresja to poważny problem zarówno jednostek jak i społeczeństwa w całości.

Coraz większa świadomość w zakresie zdrowia psychicznego ułatwia dostęp do leczenia. Aby pokonać jakąkolwiek formę zaburzenia depresyjnego trzeba zrozumieć, że to nie jest normalny stan tylko choroba. Wszyscy powinni być wyczuleni i powinni znać podstawowe zasady pomocy osobie dotkniętej depresją.