Narkotyki są substancjami pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Choć ich wytwarzanie, sprzedaż i posiadanie są nielegalne w Polsce, wciąż wiele osób zmaga się z problemem uzależnienia od tych substancji psychoaktywnych. Działają głównie na układ nerwowy, wywołując różne rekcje organizmu. Ich zażywanie wiąże się z wieloma zagrożeniami zdrowotnymi, a także negatywnymi skutkami społecznymi ? jak na przykład utrata pracy, czy bezdomność.

Leczenie uzależnień narkotykowych – jak sobie z tym poradzić?

leczenie uzależnieńW przypadku podejrzenia, że ktoś bliski zażywa narkotyki należy niezwłocznie porozmawiać z zainteresowaną osobą. Spotkanie powinno odbyć się w sprzyjającym czasie i miejscu, tak by osoba ta nie czuła się atakowana. Koniecznie należy okazać wsparcie i zrozumienie, a także zaoferować pomoc. Przydatny może okazać się kontakt z poradnią leczenia uzależnień, która dokładnie poinstruuje jak przeprowadzić taką rozmowę. W przypadku, gdy jest się osobą zażywającą narkotyki i chcącą porzucić nałóg należy skontaktować się z wybranym ośrodkiem leczenia uzależnień. W leczeniu uzależnień nie występuje rejonizacja, zatem na leczenie można udać się do dowolnego ośrodka w Polsce. Bardzo ważne jest, by leczenie uzależnień narkotykowych odbywało się dobrowolnie, chyba że osoba jest ubezwłasnowolniona lub skierowana na leczenia w drodze postępowania sądowego.

leczenie uzależnieńLeczenie w ośrodkach realizujących świadczenia na podstawie NFZ jest bezpłatne zarówno dla osób ubezpieczonych, jak i nieubezpieczonych. Prywatnych zakładach przeprowadzane jest zgodnie z indywidualnym cennikiem każdej placówki. Aby rozpocząć leczenie, należy stawić się w wybranej poradni, a znajdujący się w nich specjaliści przeprowadzą szczegółowy wywiad, postawią diagnozę i zaproponują proces leczenia. W zależności od przypadku może pojawić się konieczność przeprowadzenia detoksykacji oraz podjęta zostanie decyzja o sposobie leczenia ? w poradni, czy ośrodku stacjonarnym. Detoksykacja polega na odtruwaniu organizmu i trwa 1-2 tygodni. Może się odbywać na specjalnych oddziałach ośrodka lub w warunkach szpitalnych. Wybór placówki ? Poradni lub ośrodka stacjonarnego ? W dużej mierze zależy od postawionej diagnozy. Po przeprowadzeniu leczenia wiele ośrodków oferuje postrehabilitację w postaci grup wsparcia, kursów, pomocy psychologicznej i prawnej, która pomoże stanąć na nowo na nogi.

Leczenie narkomanii, podobnie jak innych uzależnień fizycznych typu alkoholizm często jest procesem złożonym i długotrwałym. Aby jego efekty były trwałe, osoba uzależniona musi być w pełni zaangażowana w proces leczenia oraz przystąpić do niego dobrowolnie.