Oczyszczacze powietrza charakteryzują się różną specyfiką działania uzależnioną od ceny, ogólnej specyfikacji urządzenia czy prawidłowego użytkowania urządzenia. Postęp technologiczny w tej materii pozwolił na stworzenie współczynnika określającego statystyczny wynik produkcji gazu dla danej klasy sprzętu. W zależności od tego w jakim celu przedstawiany sprzęt będzie wykorzystywany odpowiednim krokiem, będzie wybór takiego, który spełni oczekiwania dotyczące ilości produkowanego ozonu na jedną jednostkę godzinową.

Skuteczność wydajnego ozonatora spożywczego?

żywnośćPodczas wybierania odpowiedniego urządzenia klienci powinni skupić swoją uwagę m.in. na żywotność, ilość produkowanego gazu, powierzchnię ozonowania oraz maksymalny czas pracy. Co do ostatniego – wiele z dostępnych na rynku modeli posiada moduł umożliwiający pracę do 60 minut. Droższe urządzenia, których przeznaczeniem jest ozonowanie dużych przestrzeni, zazwyczaj cechują się znacznie większą produkcją od rozwiązań stosowanych w warunkach domowych – w tym przypadku mowa o urządzeniach produkujących do 60 g/h. Wydajny ozonator spożywczy charakteryzuje się sprawnością na poziomie 500 mg/h, generuje on wystarczającą ilość gazu niezbędną do sterylizacji mniejszych powierzchni, produktów spożywczych oraz wody.

żywnośćNarzędzia służące do oczyszczania można podzielić na dwie kategorie – z przeznaczeniem do użytku domowego oraz komercyjnego. Firmy, które zajmują się sprzątaniem i dezynfekcją dużych powierzchni, powinny zwrócić uwagę na wskaźnik produkcji gazu. Efektywność sprzętu to nie tylko względy produkcji, to także jego wytrzymałość. Wybierając rozwiązanie, które będzie miało na celu dezynfekowanie bardzo dużych przestrzeni, z pewnością warto zwrócić uwagę na obowiązującą gwarancję. Mówi się, że żywotność większości rozwiązań konsumenckich ogranicza się do 10000 godzin, jest to bardzo długi odcinek czasu dla przeciętnego użytkownika chcącego zdezynfekować swoją przestrzeń. Z drugiej strony taka liczba roboczogodzin nie usatysfakcjonuje dużej firmy zajmującej się oczyszczaniem czy też osuszaniem dużych połaci biurowych.

Tak jak w przypadku wielu innych urządzeń – rozmiar i moc należy dobrać do indywidualnych preferencji. Moc zbyt dużego ozonatora nigdy nie zostanie wykorzystana, przy czym urządzenie o zbyt małej mocy nie pozwoli osiągnąć zamierzonego efektu. Wydajność jest określana stosunkiem pomiędzy ilością uzyskanego gazu a ilością wydatkowaną w przedstawianym procesie. Aby sprzęt działał, tak jak powinien, musi być odpowiednio dobrany do potrzeb, które charakteryzują się bardzo różnymi warunkami!